Centrum Technologii Galwanotechnicznych

Centrum Technologii Galwanotechnicznych (do 2021 r. Zakład Galwanotechniki, wcześniej Zakład Galwanotechniki i Ochrony Środowiska) prowadzi badania dotyczące wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych oraz elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów. Podejmuje także działania przyczyniające się
do rozwoju galwanotechniki, jednej z najszerzej stosowanych technik zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, podnoszenia trwałości, polepszania właściwości użytkowych wyrobów i zwiększania ich estetyki. Prace Centrum są ukierunkowane na wspieranie krajowego przemysłu w modernizacji galwanizerni i ich bezpiecznego funkcjonowania.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska Centrum upowszechnia wiedzę, która umożliwia zakładom przemysłowym stosującym obróbkę powierzchniową metali i tworzyw sztucznych korzystanie z technik oraz technologii o możliwie najmniejszym wpływie
na środowisko. W Centrum realizowane są badania i prace dotyczące zastosowania nowych technologii odzysku i recyklingu odpadów,
co przyczynia się do szybszego przejścia do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.