Zakład Galwanotechniki

Zakład Galwanotechniki (do 2020 r. Zakład Galwanotechniki i Ochrony Środowiska) prowadzi badania dotyczące wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych oraz elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów. Podejmuje także działania przyczyniające się do rozwoju galwanotechniki, jednej z najszerzej stosowanych technik zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, podnoszenia trwałości, polepszania właściwości użytkowych wyrobów
i zwiększania ich estetyki. Prace Zakładu są ukierunkowane na wspieranie krajowego przemysłu w modernizacji galwanizerni i ich bezpiecznego funkcjonowania.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska Zakład upowszechnia wiedzę, która umożliwia zakładom przemysłowym stosującym obróbkę powierzchniową metali i tworzyw sztucznych korzystanie z technik oraz technologii o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. W Zakładzie realizowane są badania i prace dotyczące zastosowania nowych technologii odzysku i recyklingu odpadów, co przyczynia się do szybszego przejścia do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.