Zakład Galwanotechniki
i Ochrony Środowiska

Działający pod skrzydłami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie zakład Galwanotechniki i Ochrony Środowiska prowadzi badania dotyczące wytwarzania powłok metalowych, stopowych, kompozytowych, konwersyjnych oraz elektrochemicznego i chemicznego uszlachetniania powierzchni wyrobów. Fundamentem podejmowanych aktywności zawodowych przez pracowników Zakładu IMP Warszawa, pozostaje precyzyjne wdrażanie nowoczesnych technologii w różne dziedziny przemysłu. Zakład Galwanotechniki i Ochrony Środowiska podejmuje także działania przyczyniające się do rozwoju galwanotechniki, jednej z najszerzej stosowanych technik zabezpieczania powierzchni metali przed korozją, podnoszenia trwałości, polepszania właściwości użytkowych wyrobów i zwiększania ich estetyki.

Prace Zakładu Galwanotechniki i Ochrony Środowiska IMP są ukierunkowane na wspieranie krajowego przemysłu w modernizacji galwanizerni, ich bezpiecznego funkcjonowania, a także ochrony środowiska. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska Zakład, wchodzący w skład IMP Warszawa upowszechnia wiedzę, która umożliwia zakładom przemysłowym stosującym obróbkę powierzchniową metali i tworzyw sztucznych korzystanie z technik oraz technologii o możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. W Zakładzie Galwanotechniki i Ochrony Środowiska realizowane są badania i prace dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu odpadów, co przyczynia się do szybszego przejścia do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego i ochrony środowiska naturalnego.