Zakres prac

Współpraca badawczo-rozwojowa

Efektywnie wspieramy przedsiębiorstwa w opracowywaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
oraz w udoskonalaniu produktów. Na bazie najnowszej wiedzy z zakresu nauki i techniki oraz wykorzystując możliwości badawcze posiadanych laboratoriów, proponujemy prace badawczo-rozwojowe z dziedzin galwanotechniki i pokrewnych z naciskiem na wdrożenia (prowadzimy projekty B+R).

Usługi

• Nakładanie powłok ze złota na detalach dla odbiorców m.in. z branży jubilerskiej, elektronicznej, medycznej
• Badania w zakresie analizy kąpieli galwanicznych, właściwości powłok, technologii, procesów
• Szkolenia specjalistyczne w zakresie galwanotechniki i zagadnień towarzyszących
(zawód galwanizer, ochrona środowiska, bhp)
• Opracowywanie i produkcja preparatów oraz środków pomocniczych dla galwanotechniki
• Ekspertyzy, opracowania i doradztwo techniczne, w tym w zakresie systemu jakości QUALANOD

Powłoki metalowe

• Niklowe
• Cynkowe
• Miedziane
• Złote
• Srebrne
• Chromowe

Powłoki konwersyjne

• Nowoczesne technologie anodowego utleniania aluminium
• Opracowywanie procesów barwienia aluminium
• Powłoki o właściwościach superhydrofobowych

Powłoki kompozytowe

Opracowywanie procesów elektrochemicznych i chemicznych wytwarzania funkcjonalnych powłok kompozytowych metal-faza dyspersyjna:
– z twardą ceramiczną fazą dyspersyjną Al2O3, Si3N4, SiC
– z miękką fazą dyspersyjną np.: PTFE, MoS2
– z węglową fazą dyspersyjną np.: grafen, nanorurki węglowe, grafit, diament

Powłoki stopowe

• Opracowywanie procesów wytwarzania i badanie właściwości powłok funkcjonalnych i dekoracyjnych
o szczególnych właściwościach, odpornych na zużycie i korozję (Ni-P, Ni-B, Ni-W, Co-P)
• Opracowywanie procesów wytwarzania i badanie właściwości powłok ze stopów metali szlachetnych
• Wytwarzanie powłok metodą chemiczną (bezprądową)
• Ekonomiczne i przyjazne środowisku technologie regeneracji powłok (metoda selektywna)
• Wytwarzanie powłok stopowych na bazie cynku np.: Zn-Ni
• Zamienniki powłok chromu technicznego np.: Ni-P, Ni-B, Ni-W, Co-P

Badania powłok

• Skład chemiczny
• Grubość
• Morfologia powierzchni
• Chropowatość
• Połysk
• Mikrotwardość
• Naprężenia własne
• Odporność na korozję metodami elektrochemicznymi

Badania kąpieli galwanicznych

• Analiza jakościowa
• Analiza ilościowa
Print Friendly, PDF & Email