Zakres działań

• Działalność naukowa i publicystyczna w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) i czystszych technologii produkcyjnych branży obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych

• Ekspertyzy, usługi oraz prace badawcze o charakterze technologicznym w zakresie:
‒ Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) w obróbce powierzchniowej metali
‒ dostosowania galwanizerni do wymagań określonych w Pozwoleniach Zintegrowanych według tzw. Dyrektywy IPPC oraz Dyrektywy IED
‒ zastosowania czystszych technologii produkcyjnych
‒ skutecznych i ekonomicznych metod płukania
‒ oczyszczania ścieków powstałych z obróbki powierzchniowej metali
‒ nowych metod odzysku składników kąpieli technologicznych
‒ modyfikacji procesów technologicznych w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko

• Doradztwo w zakresie ograniczania wpływu instalacji przemysłowych na środowisko:
‒ zastosowanie Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) w projektowaniu i eksploatacji instalacji obróbki powierzchniowej metali (minimalizacja zużycia surowców, wody i energii, minimalizacja emisji, ograniczenie skutków awarii przemysłowych)
‒ System REACH dla branży galwanotechnicznej

• Badania dotyczące innowacyjnych technologii recyklingu i odzysku materiałowego

• Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach mających wpływ na kształtowanie polityki ekologicznej UE

• Udział we wdrożeniach i modyfikacjach procesów technologicznych w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko

Print Friendly, PDF & Email