Nowoczesne Laboratorium badawczo-wdrożeniowe powłok funkcjonalnych i powłok ze stopów metali szlachetnych

W skład Laboratorium wchodzą dwie linie zawieszkowo-bębnowe do obsługi ręcznej i automatycznej, wyposażone w wanny galwaniczne
do nakładania powłok metodami elektrochemicznymi i chemicznymi oraz zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków i stacja wody demineralizowanej.
• Stanowisko do badań procesów elektrochemicznych i opracowywania technologii elektroosadzania
  powłok funkcjonalnych, w tym powłok stopowych do zastosowań technicznych
• Stanowisko do badań procesów elektrochemicznych i opracowywania technologii elektroosadzania
  powłok ze stopów metali szlachetnych
• Stanowisko do badań elektrochemicznych i chemicznych procesów przygotowawczych i zakończeniowych
• Stanowisko do neutralizacji ścieków i skroplonych oparów
Laboratorium działa na potrzeby jednostek naukowych, przemysłowych centrów badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw niedysponujących bazą badawczo-rozwojową.

Specjalistyczna aparatura badawczo-pomiarowa

• mikroskop stereoskopowy VHX 5000 (Keyence) do oceny morfologii powierzchni i grubości powłok
• spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ze wzorcami (Fischerscope X-RAY XDV-SDD) do pomiaru grubości
  powłok oraz składu pierwiastkowego powłok i kąpieli
• spektrofotometr UV-VIS UV-2601 (Rayleigh) do analizy składu kąpieli
• mikrotwardościomierz T1202 Wilson-Hardness (Buehler) ‒ pomiar metodą Vickersa i Knoopa
• aparatura SP-200 z opcją EIS (BIO-Logic) do badań polaryzacyjnych i impedancyjnych powłok
• IS-meter do pomiaru naprężeń własnych metodą dylatometryczną (POLON-IZOT)
• połyskomierz Novo-Gloss Trigloss 20/60/85° (Rhopoint Instruments)
• profilometr Surftest SJ 210 (Mitutoyo) do pomiarów chropowatości
• grubościomierz precyzyjny do powłok cienkich (Defelsko)
• grubościomierz z sondą do grubych powłok (Elektrophysik)
• pH-metr laboratoryjny CX-401 z elektrodami do pomiarów pH i przewodności (Elmetron)

Stanowisko do selektywnego nakładania powłok

Stanowiska do złocenia, srebrzenia, niklowania, miedziowania, cynkowania