Działalność

Centrum Technologii Galwanotechnicznych realizuje działalność naukowo-badawczą, wdrożeniową, szkoleniową i normalizacyjną w zakresie:

 • Wytwarzania powłok technikami galwanicznymi:
  – funkcjonalnych
  – ochronnych
  – dekoracyjnych
  – dekoracyjno-ochronnych
 • Badanie właściwości powłok i kąpieli
 • Metod ograniczania oddziaływania na środowisko procesów obróbki powierzchniowej
  i wytwarzania powłok w ramach Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • Recyklingu i odzysku materiałów

Prace badawczo-rozwojowe:

 • Zastosowanie metod elektrochemicznych i chemicznych w inżynierii powierzchni
 • Badania procesów otrzymywania i właściwości powłok ochronnych, dekoracyjnych
  i technicznych, w tym stopowych, kompozytowych i konwersyjnych
 • Wykorzystanie selektywnej techniki tamponowej do nakładania powłok na powierzchnie metali
 • Wytwarzanie warstw tlenkowych techniką anodowego utleniania na stopach metali lekkich
 • Badania dotyczące wytwarzania powłok stopowych i kompozytowych o właściwościach umożliwiających zastąpienie powłok chromowych oraz kadmowych
 • Badania procesów korozji elektrochemicznej
 • Dostosowanie technologii produkcyjnych branży obróbki powierzchniowej
  do wymagań prawnych zgodnych z polityką ekologiczną i zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Badania dotyczące innowacyjnych technologii recyklingu i odzysku materiałowego
 • Prace projektowe, wdrożeniowe i normalizacyjne

Prace technologiczne:

 • Opracowywanie technologii wytwarzania powłok technikami galwanicznymi
 • Opracowywanie i produkcja nowoczesnych preparatów i środków technologicznych dla galwanotechniki

Prace usługowe:

 • Badania właściwości powłok (skład chemiczny, grubość, mikrotwardość, chropowatość, morfologia powierzchni,  połysk, korozja elektrochemiczna)
 • Analizy kąpieli galwanicznych
 • Nakładanie powłok z metali szlachetnych m.in. ze złota i srebra
 • Ekspertyzy, opracowania i doradztwo techniczne w zakresie:
  ‒ oceny jakości procesów technologicznych, materiałów i wyrobów
  ‒ oceny technologii i procesów pod kątem wpływu na środowisko
  ‒ Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) i czystszych technologii produkcyjnych
  w obróbce powierzchniowej metali
 • Szkolenia specjalistyczne w zakresie galwanotechniki i zagadnień towarzyszących (ochrona środowiska, tematyka BHP, normalizacja, zawód galwanizera)